Cantaires:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         TENORS                                                                               BAIXOS

         Antoni Ballester                                                                     David Llecha

         Francesc Ribas                                                                     Joan Cladera

         Josep Ferrer                                                                         José F. Ruiz

         Miguel Ángel Heredia                                                           Nicolau Serra

         Néstor Rodríguez                                                                 Toni Borràs

         Tomeu Portas                                                                       Xavier Pujadas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOPRANOS                                                          CONTRALTS

Àngela Puig                                                           Aina Cifre

Catalina Figuerola                                                 Humbelina Balaguer

María José Pérez                                                  Maria Francisca Cortès

Laura Melo                                                            Rosa Miquel-Gòmara

Laura Penzin                                                         Rose Marie Iglesias

Magdalena Borràs                                                 Sabela Oliver

Teresa Oliver                                                         Susanna Escobar