Producció 1

 

MISSA DEI FILII

Jan Dismas Zelenka Jan Dismas Zelenka (1679-1745) és un dels màxims representants del barroc de Dresde, ciutat que va ser nucli cultural i musical de referència a Europa als segles XVII i XVIII. Va arribar-hi l’any 1719 i hi va romandre fins la seva mort, l'any 1745. Fou organista de la capella de la ciutat. Posteriorment es dedicà de ple a la composició i a l’ensenyament, treballant per a la cort de Dresden. Va passar temporades a Praga, Viena i Venècia, llocs en els quals estudià amb mestres reconeguts del moment. La seva música sedueix per l'esclat violent dels esquemes formals. Les seves obres manifesten una frescor i originalitat alhora poc freqüents al barroc del nord d'Europa. Esdevenen una barreja de tres estils: italià quant a la polifonia i la melodia, germànic en el contrapunt i l’harmonia, i finalment el virtuosisme i toc personal propis de Zelenka. L’agrupació Art Vocal Ensemble presenta, juntament amb Musicantes de Mallorca, la coral Quinta Justa de Sóller i l’Orquestra Johannes Palaschko, l’obra simfònico-coral Missa dei Filii ZWV 20, inèdita a Mallorca i a l’Estat. Es tracta d’una composició de transició entre les èpoques barroca i clàssica que destaca per la seva originalitat estètica i per un novedós format de composició religiosa. Aquesta consta només de dues de les parts que conformen l'ordinari de la missa, Kyrie i Gloria. Alguns corrents d’estudiosos afirmen que es tracta d'un obra inacabada. Altres, en canvi, defensen que es tracta d’un recurs efectista emprat per l'autor. Sigui com sigui, el resultat sonor de l'obra esdevé una suma de recursos rítmics, melòdics i harmònics que abasta la pirotècnia i l'efectisme barrocs i que al mateix temps ens obre les portes del període clàssic.

En aquesta producció hi participen també tres agrupacions de reconeguda trajectòria dins l’àmbit musical mallorquí: Musicantes de Mallorca, dirigits per Irina Capriles, i amb muntatges recents com el El Messies de G.F. Händel, el Gloria de Karl Jenkins o Harmonia Caelestis de Pàl Esterhàzy; Quinta Justa de Sóller, dirigits per Antoni Borràs, destaquen per la seva acurada interpretació de repertoris de música antiga, amb produccions recents d’autors com Mateo Flecha, Joan Brudieu, Emanuele Astorga o Tomás Luis de Victoria; i l’Orquestra Johannes Palaschko, agrupació de joves talents que s’està obrint camí dins el panorama musical de les Illes i que pretèn oferir una visió renovada del repertori simfònic.Els quatre solistes gaudeixen d’àmplia experiència tant en el món de la música lírica com de l’oratori. Alhora gaudeixen d’experiència concertística tant a Mallorca, la resta de l’Estat i l’estranger.

 

 

 

 

Components:

Abigail Sardón, soprano

Waltraud Mucher, contralt

Jaume Roca, tenor

Miquel Company, baríton

Art Vocal Ensemble

Quinta Justa (Coral de Sóller)

Musicantes de Mallorca

Orquestra Johannes Palaschko

Llorenç Gelabert, director